Podpora rovného přístupu k informacím u dětí a žáků se zrakovým postižením - Projekt OPPA - Adaptabilita

Asociace zrakových terapeutů si dala za cíl zprostředkovávat informace odborníkům i laické veřejnosti o nejnovějších poznatcích v oblasti diagnostiky a rehabilitace zrakových funkcí u dětí v preverbálním období u osob s vrozeným i získaným zrakovým postižením všech věkových kategorií i u osob obtížně vyšetřitelných z důvodů poruch komunikace. Chceme tak zlepšit informovanost veřejnosti a podpořit osvětu v oblasti prevence dopadu poruch zraku. Projekt, který byl realizován období od 1.12. 2008 do 31.5., byl zaměřen na podporu rovného přístupu k informacím u dětí a žáků se zrakovým postižením. Do projektu byly zapojeny SpMŠ Horáčkova 1095, Praha 4 a speciálně pedagogické centrum (SPC) při této MŠ, ZŠ pro žáky se zrakovým postižením Nám. Míru 19, Praha 2 a SPC při této škole, Asociace zrakových terapeutů o.s. a Centrum zrakových vad s.r.o.Dokumenty k projektu:

Závěrečná informace projektu 31072011.pdf

Poster Vilnius, projekt 31764cb 2010 eng.pdf

Konference SPPG - Ráčkova dolina 2009 projekt 31764.pdf

Dublin 2009 projekt 31764 engl.pdf

Teplice prezentace projektu 2010.pdf

Soutěž poznej zvířata v ZOO.pdf