Asociace zrakových terapeutů o.s.

(info@iazt.cz)
ÚVOD

AKTUALITY

STANOVY

PRACOVIŠTĚ ZRAKOVÝCH TERAPEUTŮ

ZRAKOVÍ TERAPEUTI

PUBLIKACE

PROJEKTY

VÝROČNÍ ZPRÁVY

KONTAKTY
Zrakový terapeut

Zrakový terapeut

Zrakový terapeut je nově vzniklá profese pracující ve zdravotnictví v České republice (dle platné novely vyhlášky 424/2004 a Zákona 96/2004, par. 23a,). Náplň práce tohoto specialisty je popisována jako diagnostická, léčebná, rehabilitační, preventivní a dispenzární péče v oboru zraková terapie. Tento odborník může pracovat samostatně anebo ve spolupráci s lékařem. Je to osoba s vysokoškolským vzděláním v oboru speciální pedagogika se zaměřením na osoby se zrakovým postižením oftalmopedie nebo tyflopedie a s následným postgraduálním studiem Speciální pedagogiky se zaměřením na zrakovou terapii nebo Speciální pedagogiky se zaměřením na rozvoj zraku (do roku 2008) nebo s kvalifikačním kurzem Zrakový terapeut. Dále se požaduje 5 let praxe v oboru. Do doby získání způsobilosti "pracovat samostatně" pracuje zrakový terapeut ve zdravotnickém zařízení pod odborným dohledem zrakového terapeuta způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo lékaře se specializací v oboru oftalmologie.

Co to je zraková terapie?

Je to soubor metod diagnostiky zrakových funkcí a zrakových dovedností a návazujících, speciálních metod rozvoje zrakových funkcí a dovedností s cílem maximálního možného využítí postiženého zraku s pomocí rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a speciálních postupů a technik využití zraku. Zraková terapie umožňuje a usnadňuje dlouhodobý, dá se říct celoživotní proces rozvoje a udržení zrakových možností pro získávání informací z okolí, pro komunikaci, výchovu a vzdělávání, pro sebeobsluhu, prostorovou orientaci a samostatný pohyb a pro zvládání běžných denních aktivit.

Co to znamená v praxi?
  • Zrakový terapeut vyšetřuje zrakové funkce jako jsou: zraková ostrost, kontrastní citlivost, barvocit, zorné pole a adaptace na světlo a tmu.
  • Zrakový terapeut  mapuje všechny složky vidění, zjišťuje stávající dovednosti využívat zrak v praxi.
  • Zrakový terapeut provádí diagnostiku a rehabilitaci specifických poruch centrální zrakové percepce (CVI).
  • Zrakový terapeut zajišťuje nácvik kompenzačních technik pro využití zbytků zraku za pomoci speciálních optických pomůcek; navrhuje úpravy prostředí.

Webová stránka byla podpořena z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Praha - Adaptabilita.
loga
Praha&EU: Investujeme do vaší budoucnosti